Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu i jest integralną częścią umowy , do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zaliczki lub podpisanie karty meldunkowej. Dokonując jednej z ww. czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16.00 w dniu przyjazdu a kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu. Nie ma możliwości przedłużenia doby hotelowej w sezonie letnim.
 3. Goście apartamentu są zobowiązani dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. Podstawą do zameldowania jest wypełnienie i podpisanie karty meldunkowej oraz okazanie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 4. Płatność za cały pobyt pobierana jest w gotówce podczas meldunku.
 5. Pobyt dzieci jest płatny.
 6. Do dyspozycji Gości oddajemy apartament wraz z tarasem oraz miejscem parkingowym na terenie prywatnym, nieogrodzonym. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę samochodu lub innej rzeczy należącej do Gościa pozostawionej na parkingu, tarasie lub w apartamencie.
 7. Gość nie może przekazywać apartamentu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął jeszcze okres, za który uiścił należność.
 8. Bezpłatne odwołanie rezerwacji możliwe jest do 21 dni przed rozpoczęciem pobytu.
 9. W przypadku zastrzeżeń odnośnie jakości świadczonych usług lub zaistniałych awarii Gość proszony jest o niezwłoczne ich zgłoszenie pracownikowi apartamentu, co umożliwi reakcję z naszej strony.
 10. W apartamencie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22.00 do godz. 7.00 rano.
 11. Na w apartamencie obowiązuje zakaz organizowania imprez.
 12. W apartamencie obowiązuje zakaz posiadania i spożywania zakazanych środków odurzających.
 13. Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie obiektu od godz. 9.00 do godz. 21.00.
 14. Zniszczenie mienia naszego obiektu związane jest z koniecznością finansowego pokrycia strat. Gość ponosi odpowiedzialność również za osoby, które go odwiedzają.
 15. W przypadku nieprzestrzegania przez Gości postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności punktów 10,11,12 i 13, zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego odmówienia świadczenia dalszych usług. Gość jest zobowiązany w takiej sytuacji do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracownika, natychmiastowego zapłacenia za wyrządzone szkody i opuszczenie terenu naszego obiektu.
 16. W apartamencie obowiązuje zakaz palenia. Nieprzestrzeganie tego zakazu wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty za dearomatyzację w wysokości 800 zł.
 17. Odpowiedzialność za następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych na terenie naszej posesji ponosi bezpośrednio osoba poszkodowana lub jej opiekun prawny.
 18. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się pod stałą opieką swoich opiekunów prawnych.
 19. Możemy odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu w rażący sposób naruszył niniejszy regulamin albo też w inny sposób zakłócił spokój.
 20. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w apartamencie urządzeń nie stanowiących wyposażenia apartamentu.
 21. Nie należy przenosić wyposażenia apartamentu oraz zmieniać ustawienia mebli bez naszej zgody.
 22. Maksymalna ilość osób mogących nocować w apartamencie to 7 dorosłych oraz 2 dzieci na łóżeczkach niemowlęcych.
 23. Opłata za osobę niezameldowaną przebywającą w apartamencie w godz. 21.00-9.00 wynosi 50 zł.
 24. Zastrzegamy sobie prawo do nieprzyjęcia osób niezgłoszonych w rezerwacji.
 25. Zastrzegamy sobie prawo do pobrania kaucji na poczet zniszczeń w dowolnym momencie trwania pobytu. Kaucja zostanie zwrócona na wskazany rachunek bankowy w ciągu 48 godzin po zakończeniu pobytu.

Jeśli akceptujesz regulamin Apartamentu Balabio i chcesz go zarezerwować, zapraszamy do zapoznania się z zakładką Rezerwacja.